Köszönjük, hogy külpiaci munkájuk tervezésében, fejlesztésében számítanak közreműködésünkre!

2016-ban szervezésünkben 22 országban 34-nél több rendezvényen 248 cég jelent meg 3.216 m2-en.
 
Az alábbi országokban általunk ajánlott szakrendezvények bővebb leírását megtekintheti a város nevére kattintva, ahol további információt is kérhet. Amennyiben kínálatunkban nem talál releváns kiállítást, ajánljuk figyelmébe a következő, földrajzilag és tematikailag egyaránt szűkíthető rendezvényi adatbázisokat:
 
     toFairs >>>              EventsEye >>>              10times >>>              m+a >>>

 

Albánia

A kétoldalú kereskedelemben évek óta a magyar aktívum dominál. Az EU-hoz való csatlakozás folyamatában, a régebben tapasztalható bizonytalanság megszűnni látszik, a gazdasági kapcsolatok erősítésének útja az albániai infrastrukturális beruházások.

Algéria
Ausztrália
Ausztria

Az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok az 1989/90-es rendszerváltás után dinamikus fejlődésnek indultak és nagyrészt egy igen intenzív befektetői tevékenységen és élénk külkereskedelmen alapulnak. A gazdasági válság okozta recesszió után 2010-től vett újra pozitív irányt a kétirányú kereskedelem, amelynek volumene 2011-ben kb. 7,4 milliárd eurót tett ki. A statisztikák szerint ezzel Ausztria a magyar termékek harmadik legfontosabb felvevőpiacává vált.

Azerbajdzsán

Magyarország és Azerbajdzsán már húsz éve felvette a diplomáciai kapcsolatokat, a jelenlegi a legígéretesebb időszak a két ország közötti együttműködés megerősítésére.

A magyar gazdaság kínálati és az azeri piac keresleti struktúrája lefedik egymást, és Azerbajdzsán hatékonyan járulhat hozzá az európai energiabiztonság megteremtéséhez. A két ország között dinamikusan bővül a kereskedelmi forgalom, bár jelenleg még nem használják ki a gazdasági kapcsolatokban rejlő összes lehetőséget. 2012 decemberében Bakuban megnyílt az első magyar kereskedőház.

Belgium
Bosznia-Hercegovina

Bosznia-Hercegovina a Balkán egyik legszegényebb országaként, a háborútól és a világgazdasági válságtól meggyötörve, belpolitikai problémák közepette elindult a gazdasági fejlődés útján. Kétoldalú gazdasági kapcsolatainkban az áruforgalom a meghatározó, amely a válságot megelőző években – a 2006. évi megtorpanástól eltekintve – dinamikusan fejlődött. Exportunk legjelentősebb tételei a feldolgozott termékek (vegyi áru, papír, ruházati, parafa- és fatermékek), az élelmiszeripari termékek (gabona és gabonakészítmények, állati termékek, állati takarmány) és az energiahordozók (kőolaj és kőolajtermék).

Brazília

Brazília hosszú évek óta Mexikó után a második legfontosabb kereskedelmi partnerünk Dél-Amerikában. A gazdasági kapcsolatok 2010-ben kezdtek élénkülni. Ennek köszönhetően 2011-ben egy év alatt a Brazíliába irányuló export 55 százalékkal, az import 29 százalékkal nőtt. Termékforgalmunk szerkezete hagyományosan kedvező: mind kivitelünknél, mind behozatalunknál a gépek és szállítóeszközök dominálnak, a második helyen a feldolgozott termékek állnak. Magyarország a jövőben nagyobb figyelmet kíván szentelni Latin-Amerikának, illetve általában véve is a világ feltörekvő térségeinek.

Bulgária

A kedvező külső hatásoknak, a dinamikus GDP, a hazai termelés és kereslet növekedésnek köszönhetően a bolgár gazdaság továbbra is stabilnak mondható. A stabil EUR/BGN árfolyam miatt a világválság sem nagyon rázta meg a bolgár nemzetgazdaságot. A bolgár gazdasági lassú ütemben évről-évre növekszik. Bulgária Magyarország 30 legfontosabb kereskedelmi partnere között van. Jelenleg közel 250 magyar, illetve magyar érdekeltségű cég (10%-ot meghaladó magyar tőkehányad) van jelen Bulgáriában.

Csehország
Dél-Afrikai Köztársaság

A magyar-dél-afrikai diplomáciai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése újabb impulzust igényel, mivel a másfél évtizeddel ezelőtti kezdeti lendület valamelyest megtorpant. A dél-afrikai az afrikai kontinens vezető gazdasága, amely regionális és globális gazdaságpolitikai kezdeményezésekben is meghatározó módon érvényesíti érdekeit. Magyarország a kapcsolatok fejlesztésével kiegészítheti és hangsúlyosabbá teheti afrikai jelenlétét. Nyitásképp 2011-ben megalakult  a  Dél-Afrikában működő, Magyar-Dél-Afrikai Kereskedelmi Kamara, amelynek célja, hogy a magyar és dél-afrikai kapcsolatok aktív, magas szintre kerüljenek.

Egyéb szolgáltatások
Egyesült Arab Emirátusok
Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság a világ negyedik legnagyobb gazdasága, második legnagyobb tőke-exportőre és importőre, egyik legjelentősebb pénzügyi központja. A brit gazdaság 1992 óta megszakítás nélküli növekedést regisztrál és minden évben túlszárnyalja az eurózóna gazdasági teljesítményét. Alacsony a munkanélküliség és az infláció. A növekedés fenntarthatósága attól függ, sikerül-e a lakossági fogyasztás szintjét magasan tartani. Magyarországra, mint viszonylag kicsi, de regionális összehasonlításban fejlett és alkalmazkodó képes piacra tekintenek. Gazdasági megítélésünk általában kedvező. Az áruforgalom az elmúlt néhány évben megduplázódott. Exportunk szerkezete a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően elsősorban a magasabb feldolgozottságú termékek és a magasabb hozzáadott értéket produkáló iparágak (járműipar, elektronika, IT és logisztikai központok) irányába tolódott el.

Fehéroroszország
Franciaország
Görögország

Az exportban a nálunk letelepedett nagy nemzetközi cégek gyárai mellett évente mintegy 300-400 magyar kis és közepes vállalkozás vesz részt.

Hollandia
Horvátország

Számunkra leginkább a turizmusáról ismert, és éppen a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően feneketlen zsákja szinte minden terméknek és szolgáltatásnak.

India
Irak
Japán
Kazahsztán
Kína
Koszovó

A 2008 február óta független állam kiváló befektetési lehetőséget kínál az építőipari, mezőgazdasági, energetikai és bányászati szektorokban.

Lengyelország
Líbia
Macedónia

A volt Jugoszlávia legelmaradottabb tagállamaként jellemzően mezőgazdasági ország, a gazdaság minden egyéb területen beruházásokra szorul - a bekapcsolódás ezen folyamatokba számtalan lehetőséget tartogat.

Marokkó
Montenegró

Az Adria rohamosan fejlődő kistigrise, Európa legfiatalabb országa, javarészt turizmusából és bányakincsének értékesítéséből profitál, a pénzügyi-, turisztikai- és az ehhez tartozó infrastrukturális beruhárások kitűnő piaca szinte minden termékek és szolgáltatásnak.

Németország
Olaszország
Omán
Oroszország
Pakisztán
Románia

Az EU-ba lépése, az áruszállítások teljes liberalizációja, az adminisztráció enyhülése, a román ipar szerkezetének átalakítása, az áruházi láncok terjeszkedése számos lehetőséget ad cégeink, vállalkozóink számára.

Spanyolország
Szaúd-Arábia
Szerbia

A volt Jugoszláv tagállamokkal kötött szabadkereskedelmi egyezménynek köszönhetően, Magyarország természetes kereskedelmi partnere.

Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Ukrajna

Magyarország Ukrajna fontos külgazdasági partnere. A kétoldalú áruforgalom volumenét tekintve, Ukrajna az ország-sorrendben 14.külgazdasági partnerünk, az EU-n kívüli körben pedig második legnagyobb európai partnerünk. Kivitelünkben a gépek, berendezések és a feldolgozott termékek részaránya meghatározó.

USA
Üzbegisztán

Kiállítási Kategóriák